Zapošljavanje

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na temelju provedenog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br.32/18 od 06.04.2018.g., Bolnica obavještava sudionike natječaja:

Na radno mjesto prvostupnik fizioterapije (2 izvršitelja) na određeno vrijeme izabrani su:

Obavijest

Krapinske Toplice, 18.05.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na temelju provedenog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br.32/18 od 06.04.2018.g., Bolnica obavještava sudionike natječaja:

Na radno mjesto stručni referent (2 izvršitelja) na neodređeno vrijeme izabrane su:

Obavijest

Krapinske Toplice, 15.05.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o izboru spremačice na neodređeno i na određeno vrijeme

Odluka

Krapinske Toplice, 11.05.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATJEČAJ/ JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa traje 12 mjeseci u punom radnom vremenu, a provodi se za sljedeća radna mjesta:

1. KUHAR – 3 polaznika
Uvjet: SSS ugostiteljska škola – smjer kuhar
2. KONOBAR – 4 polaznika
Uvjet : SSS ugostiteljska škola – smjer konobar
3. STRUCNI REFERENT – 1 polaznik
Uvjet: SSS upravnog ili opceg usmjerenja
4. INŽENJER MEDICINSKE RADIOLOGIJE, PRVOSTUPNIK MEDICINSKE RADIOLOGIJE, PRVOSTUPNIK RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE – 1 polaznik
Uvjet: VŠS prvostupnik radiologije

Poziv

Krapinske Toplice, 11.05.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na testiranje kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen u NN br.32/18 od 06.04.2018.godine.

Za radno mjesto spremačica na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj).

Spremačica na određeno vrijeme (1 izvršitelj).

Poziv

Krapinske Toplice, 3.05.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na testiranje kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen u NN br.32/18 od 06.04.2018.godine.

Za radno mjesto Prvostupnik fizioterapije na određeno vrijeme (2 izvršitelja).

Poziv

Krapinske Toplice, 3.05.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na testiranje kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen u NN br.32/18 od 06.04.2018.godine.

Za radno mjesto stručni referent na neodređeno vrijeme (2 izvršitelja).

Poziv

Krapinske Toplice, 3.05.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na temelju provedenog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br.32/18 od 06.04.2018.g., Bolnica obavještava sudionike natječaja:

Na radno mjesto logoped (1 izvršitelj) na određeno vrijeme izabran je:

Obavijest

Krapinske Toplice, 3.05.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na testiranje kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen u NN br.32/18 od 06.04.2018.godine.

Za radno mjesto Logoped.

Poziv

Krapinske Toplice, 24.04.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na temelju provedenog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br.23/18 od 07.03.2018.g., Bolnica obavještava sudionike natječaja.

Na radno mjesto konobar(1 izvršitelj) na odredeno vrijeme izabrana je:

Obavijest

Krapinske Toplice, 12.04.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na temelju provedenog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br.23/18 od 07.03.2018.g., Bolnica obavještava sudionike natječaja

Na radno mjesto prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike(1 izvršitelj) na određeno vrijeme izabran je:

Obavijest

Krapinske Toplice, 11.04.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na temelju Članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17) Bolnica raspisuje

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa:


I. NA NEODREĐENO VRIJEME

1.Doktor medicine specijalist interne medicine ........................................1 izvršitelj
uz probni rad od 6 mjeseci
2.Doktor medicine specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije.................1 izvršitelj
uz probni rad od 6 mjeseci
3.Doktor medicine specijalist radiolog.............................................1 izvršitelj
uz probni rad od 6 mjeseci
4.Stručni referent....................................................................2 izvršitelja
uz probni rad od 2 mjeseca
5.Spremačica.......................................................................... 1 izvršitelj
uz probni rad od mjesec dana


II. NA ODREĐENO VRIJEME (do povratka na rad privremeno odsutnih radnika)

1. Logoped.....................................................................1 izvršitelj
uz probni rad od 6 mjeseci
2. Prvostupnik fizioterapije...................................................................2 izvršitelja
uz probni rad od 3 mjeseca
3. Spremačica...................................................................................1 izvršitelj
uz probni rad od mjesec dana


Natječaj

Krapinske Toplice, 06.04.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na testiranje kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen u NN br.23/18 od 07.03.2018.godine.:

Za radno mjesto konobar

Za radno mjesto Prvostupnik laboratorijske dijagnostike

Krapinske Toplice, 06.04.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obavijest o izabranim kandidatkinjama za radno mjesto medicinska sestra/tehničar na određeno vrijeme:

Obavijest

Krapinske Toplice, 05.04.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izmjena poziva na testiranje kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen u NN br. 23/18 od 07.03.2018. godine za radno mjesto:

Medicinska sestra/tehničar

Izmjena poziva

Krapinske Toplice, 03.04.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poništenje dijela natječaja:

1. Poništava se dio natječaja objavljenog u NN broj 23/18 od 07.03.2018.god., HZZ-a i na oglasnim pločama i internetskim stranicama Bolnice
– pod točkom 2.za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na radnom mjestu

LOGOPED - 1 izvršitelj

i pod točkom 5. za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na radnom mjestu

STRUČNI REFERENT - 1 izvršitelj.

Poništenje

Krapinske Toplice, 29.03.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na temelju provedenog natjecaja objavljenog u Narodnim novinama br.23/2018 od 07.03. 2018.g. Bolnica obavještava sudionicu natječaja:

Na radno mjesto magistre medicinske biokemije (1 izvršitelj) na određeno vrijeme izabrana je:

1. Tamara Bezek, VSS, magistra medicinske biokemije.

Obavijest

Krapinske Toplice, 23.03.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obavijest o poništenju dijela natječaja/javnog poziva:

Obavijest

Krapinske Toplice, 15.03.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obavijest o izabranim kandidatima za SOR za radno mjesto prvostupnik radne terapije :

Obavijest

Krapinske Toplice, 15.03.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obavijest kandidatima prijavljenim za SOR na radno mjesto računovodstveni referent:

Obavijest

Krapinske Toplice, 14.03.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obavijest o izabranim kandidatima prijavljenim za SOR na radno mjesto DIPLOMIRANI EKONOMIST:

Obavijest

Krapinske Toplice, 13.03.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obavijest kandidatima prijavkjenim na SOR za radno mjesto fizioterapeutski tehničar i prvostupnik fizioterapije

Obavijest1

Obavijest2

Krapinske Toplice, 12.03.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obavijest o izabranim kandidatima za SOR za radno mjesto medicinska sestra/tehničar

Obavijest

Krapinske Toplice, 08.03.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na razgovor kandidatima prijavljenim za SOR za radno mjesto računovodstveni referent i diplomirani ekonomista

Poziv

Krapinske Toplice, 08.03.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na razgovor kandidatima prijavljenim za SOR za radno mjesto prvostupnik radne terapije

Poziv

Krapinske Toplice, 08.03.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na temelju Članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17) Bolnica raspisuje

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa NA ODREĐENO VRIJEME (do povratka privremeno odsutnih radnika)

1. Magistar medicinske biokemije………………………………………….…….. 1 izvršitelj
Uz probni rad od 6 mjeseci,
2. Logoped…………………………………………………………………………...1 izvršitelj
Uz probni rad od 6 mjeseci,
3. Prvostupnik laboratorijske dijagnostike………………………………………..1 izvršitelj
Uz probni rad od 3 mjeseca,
4. Medicinska sestra/medicinski tehničar…………………………………………4 izvršitelja
Uz probni rad od 2 mjeseca,
5. Stručni referent……………………………………………………………………1 izvršitelj
Uz probni rad od 2 mjeseca,
6. Konobar……………………………………..………………………………..……1 izvršitelj
Uz probni rad od 2 mjeseca.

Natjecaj

Krapinske Toplice, 07.03.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na temelju provedenog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br.8/2018 od 24.01.2018.g., Bolnica obavještava sudionike natječaja:

Na radno mjesto razvozač bolesnika (1 izvršitelj) na neodredeno vrijeme izabran je:

1. Vedran Kašić, bacc.radiol.techn.

Obavijest

Krapinske Toplice, 22.02.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na temelju provedenog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br.8/2018 od 24.01.2018.g. Bolnica obavještava sudionike natječaja:

Na radno mjesto električara (2 izvršitelja) na neodredeno vrijeme izabrani su:

1.Filip Svažic, SSS - elektroinstalater
2.Josip Sonicki, SSS - elektroinstalater

Obavijest

Krapinske Toplice, 21.02.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na temelju provedenog natjecaja objavljenog u Narodnim novinama br.8/2018 od 24.01.2018.g. Bolnica obavještava sudionika natjecaja:

Na radno mjesto dr.medicine spec.radiologije (1 izvršitelj) na neodredeno vrijeme izabrana je:


1. Marijana Skočibušić,dr.med.spec.klinicke radiologije.

Obavijest

Krapinske Toplice, 20.02.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natječaj/javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa:

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa traje 12 mjeseci u punom radnom vremenu, a provodi se za sljedeća radna mjesta:

1. PRVOSTUPNIK/CA FIZIOTERAPIJE – 10 polaznika
Uvjet: VŠS – završen strucni studij fizioterapije
2. FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR – 15 polaznika
Uvjet : SSS - završena srednja škola za fizioterapeutskog tehničara
3. MEDICINSKA SESTRA/TEHNICAR – 5 polaznika
Uvjet: SSS - završena srednja škola za medicinsku sestru/tehničara
4. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA – 5 polaznika
Uvjet: VŠS - završen stručni studij sestrinstva
5. SANITARNI TEHNIČAR – 1 polaznik/ca
Uvjet: SSS - završena srednja škola za sanitarnog tehničara
6. PRVOSTUPNIK/CA RADNE TERAPIJE – 4 polaznika
Uvjet: VŠS - završen stručni studij radne terapije
7. LOGOPED – 2 polaznika
Uvjet: VSS - završen Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet - studij defektologije, smjer logopedija
8. PSIHOLOG – 2 polaznika
Uvjet: VSS - završen Filozofski fakultet – studij psihologije
9. DIPLOMIRANI EKONOMISTA – 2 polaznika
Uvjet: VSS – završen ekonomski fakultet
10. RAČUNOVODSTVENI REFERENT - 1 polaznik/ca
Uvjet: SSS – završena srednja škola ekonomskog usmjerenja
11. STRUČNI PRVOSTUPNIK/CA EKONOMIJE – 1 polaznik/a
Uvjet: VŠS – završen strucni studij ekonomskog usmjerenja

Natječaj

Krapinske Toplice, 20.02.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na temelju provedenog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br.8/2018 od 24.01.2018.g., Bolnica obavještava sudionike natječaja:

Na radno mjesto voditelj odsjeka prehrane i ugostiteljstva (1 izvršitelj) na neodredeno vrijeme izabrana je:


1. Kristina Krznar, dipl.oec.

Obavijest

Krapinske Toplice, 19.02.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na razgovor kandidatkinji prijavljenoj na natječaj objavljen u NN br.8/2018 od 24.01.2018.godine.:

Za radno mjesto doktor medicine specijalist radiologije

Poziv

Krapinske Toplice, 14.02.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izmjena poziva na razgovor kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen u NN br.8/2018 od 24.01.2018.godine.:

Za radno mjesto voditelj odsjeka prehrane i ugostiteljstva

Izmjena

Krapinske Toplice, 13.02.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na testiranje kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen u NN br.8/2018 od 24.01.2018.godine.:

Za radno mjesto električar

Poziv

Krapinske Toplice, 12.02.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na testiranje kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen u NN br.8/2018 od 24.01.2018.godine.:

Za radno mjesto razvozač bolesnika

Poziv

Krapinske Toplice, 12.02.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na razgovor kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen u NN br.8/2018 od 24.01.2018.godine.:

Za radno mjesto voditelj odsjeka prehrane i ugostiteljstva

Poziv

Krapinske Toplice, 12.02.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa na radna mjesta:

Na neodredeno vrijeme:

a) Doktor medicine specijalist radiologije................1 izvršitelj
uz probni rad od 6 (šest) mjeseci
b) Voditelj odsjeka prehrane i ugostiteljstva ...........1 izvršitelj
uz probni rad od 6 (šest) mjeseci
c) Električar ......................................................... 2 izvršitelja uz probni rad od 2 (dva) mjeseca
d) Razvozač bolesnika.........................................1 izvršitelj uz probni rad od 1 (jedan) mjesec

Na odredeno vrijeme:

a) Logoped ........................................................1 izvršitelj
uz probni rad od 6 (šest) mjeseci

Natječaj

Krapinske Toplice, 24.01.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na temelju provedenog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br.119/17 od 01.12.2017.g., Bolnica obavještava sudionike natječaja:

Na radno mjesto konobar (3 izvršitelja) na neodredeno vrijeme izabrani su:

Obavijest

Krapinske Toplice, 17.01.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na temelju provedenog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br.119/17 od 01.12.2017.g., Bolnica obavještava sudionike natječaja:

Na radno mjesto kupeljarka/spremačica bazenskog prostora na odredeno vrijeme izabrana je:

Obavijest

Krapinske Toplice, 17.01.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na temelju provedenog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br.119/17 od 01.12.2017.g., Bolnica obavještava sudionike natječaja:

Na radno mjesto pralja rublja (2 izvršitelja) na odredeno vrijeme izabrani su:

Obavijest

Krapinske Toplice, 17.01.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na temelju Članka 36.Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice ravnateljica Bolnice objavljuje :

PONIŠTENJE DIJELA NATJECAJA

Poništenje

Krapinske Toplice, 08.01.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na temelju provedenog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br.119/17 od 01.12.2017.g., Bolnica obavještava sudionike natječaja:

Na radno mjesto stručni referent za medicinsku dokumentaciju na neodredeno vrijeme izabran je:

Obavijest

Krapinske Toplice, 08.01.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na temelju provedenog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br.119/17 od 01.12.2017.g., Bolnica obavještava sudionike natječaja:

za radno mjesto Diplomirani pravnik-Viši stručni savjetnik za pravne poslove

Obavijest

Krapinske Toplice, 04.01.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na testiranje kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen u NN br.119/17 od 01.12.2017.godine.:

za radno mjesto konobar

Poziv

Krapinske Toplice, 03.01.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na testiranje kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen u NN br.119/17 od 01.12.2017.godine.:

za radno mjesto kupeljarka/spremacica bazenskog prostora

Poziv

Krapinske Toplice, 03.01.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na razgovor kandidatkinji prijavljenoj na natječaj objavljen u NN br.119/17 od 01.12.2017.godine.:

za radno mjesto logoped

Poziv

Krapinske Toplice, 03.01.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na testiranje kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen u NN br.119/17 od 01.12.2017.godine.:

za radno mjesto pralja rublja

Poziv

Krapinske Toplice, 03.01.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na testiranje kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen u NN br.119/17 od 01.12.2017.godine.:

Za radno mjesto stručni referent za medicinsku dokumentaciju

Poziv

Krapinske Toplice, 02.01.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poništenje dijela natječaja objavljenog u NN br.119/17 od 01.12.2017. godine, HZZ-a i na oglasnim plocama i internetskim stranicama Bolnice pod točkom 1.d. za zasnivanje radnog odnosa na neodredeno vrijeme na radnom mjestu Voditelj odsjeka prehrane i ugostiteljstva - 1 izvršitelj:

Poništenje

Krapinske Toplice, 29.12.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv na testiranje kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen u NN br.119/17 od 01.12.2017. godine:

Za radno mjesto Diplomirani pravnik - Viši stručni savjetnik za pravne poslove

Poziv

Krapinske Toplice, 29.12.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------