Odjel za medicinsku rehabilitaciju bolesnika s reumatskim bolestima

Voditeljica odjela za medicinsku rehabilitaciju bolesnika s reumatskim bolestima:

Nada Jačmenica, dr. med., specijalistica fizikalne medicine i rehabilitacije

E-mail: nada.jacmenica@sbkt.hr

Glavna medicinska sestra službe za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju:

Željka Kralj, dipl.med.techn.Glavna fizioterapeutkinja službe za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju:

Vesna Cvilinder, bacc.physioth.

Glavna fizioterapeutkinja odjela:

Biserka Vuzem, mag. fizioterapije


Voditelj tima hidroterapije:

Ivančica Šaško, dipl.physioth.


Voditelj/ica tima zdravstvene njege:

Ivan Lisjak, bacc.med.techn.

Josip Tisanić, bacc.med.techn.

Nada Lisjak, bacc.med.techn.

Dubravka Granec, bacc.med.techn.

Važne izravne telefonske linije:

 • Voditeljica odjela: (+385 49) 383-421
 • Glavna sestra odjela: (+385 49) 383-423
 • Glavna fizioterapeutkinja odjela: (+385 49) 383-291
 • Voditelj tima hidroterapije:: (+385 49) 383-292
 • Odjelna liječnica na I katu Jasminka Halužan Bariša, dr.med.: (+385 49) 383-531
 • Ambulanta - soba za sestre I kat: (+385 49) 383-426
 • Odjelni liječnici na II katu:
 • Marica Nadih, dr. med., specijalistica fizikalne medicine i rehabilitacije: (+385 49) 383-429
 • Iva Milivojević, dr. med., specijalistica fizikalne medicine i rehabilitacije: (+385 49) 383-142
 • Rajko Pavlović, dr. med., fizijatar – reumatolog: (+385 49) 383-469
 • Ambulanta - soba za sestre II kat: (+385 49) 383-430

Odjel je smješten na I, II i V katu u novom bolničkom objektu s dvokrevetnim i jednokrevetnim sobama. PO potrebi ima sobe i u drugim bolničkim objektima.

Odjelna liječnica na I katu je Jasminka Halužan Bariša, dr. med., specijalistica fizikalne medicine i rehabilitacije, koja se bavi i dijagnostičkim UZV sustava za kretanje.

Voditelj sestrinskog tima zdravstvene njege na I katu je Ivica Lisjak, bacc.med.techn.

Na drugom katu odjelne liječnice su Marica Nadih, dr. med., specijalistica fizikalne medicine i rehabilitacije te Iva Milivojević, dr. med., specijalistica fizikalne medicine i rehabilitacije.

Uz njih je Voditeljica tima zdravstvene njege Nada Lisjak, bacc .med.techn.

Na istom katu je i Odjelni liječnik Rajko Pavlović, dr. med., fizijatar – reumatolog koji vodi i Reumatološku ambulantu.

Uz njega je Voditeljica tima zdravstvene njege Dubravka Granec, VMS.

Pacijente smještene na V katu vodi Nada Jačmenica, dr.med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije, a za njih je zadužen sestrinski tim I kata.

Na ovom Odjelu provode se prevencija, fizikalno i medikamentozno liječenje te rehabilitacija pacijenata s degenerativnim, vanzglobnim i upalnim reumatizmom, stanjima nakon traume i/ili operacije sustava za kretanje te s osteoporozom, sistemskim bolestima vezivnog tkiva, bolestima cirkulatornog sustava i nekim neurološkim oboljenjima. Uz programe za rehabilitaciju provode se i programi preventivnog i rekreacijskog karaktera i sistematski pregledi.

Članovi odjelnog tima su: liječnik (specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije, reumatolog, konzilijarni ortoped i neurolog), fizioterapeut, medicinska sestra/medicinski tehničar, radni terapeut, logoped, psiholog te drugi zdravstveni i nezdravstveni radnici.


Tretmani se ostvaruju širokom ponudom terapeutsko rehabilitacijskih postupaka:

Naša je Bolnica sagrađena na izvoru ljekovite, bakteriološki sterilne termomineralne vode koju su za liječenje mnogih bolesti koristili već stari Rimljani. Ta je voda hipertermna, temperature 41° C, a izvire u kapacitetu od 80 l/sec. Karakteriziraju je kalcij, magnezij i hidrogenkarbonat.
Hidroterapija se provodi u bazenima, Hubbardovim kadama, malim kadama

 • Plivanje
 • Vježbe u vodi
 • Podvodna masaža
 • Podvodna trakcija
 • Izmjenične kupke
 • Ručna masaža
 • Limfna drenaža
 • Medicinska gimnastika: individualna i grupna
 • EMG BF trening

Elektroterapija

 • Dijadinamske struje
 • Interferentne struje
 • Transkutana električna nervna stimulacija (TENS)
 • Galvanizacija
 • Iontoforeza
 • Kratko infracrveno zračenje (SOLUX)
 • Elektrostimulacije-elektrogimnastika (COMPEX, IFS, TENS, FES)
 • Magnetoterapija
 • Laser
 • Ultrazvuk i sonoforeza
 • Krioterapija
 • Fango
 • Parafin
 • Radna terapija
 • Logopedske vježbe
 • Tretman psihologa

Uz pacijente s odobrenjem HZZO-a, na stacionarni tretman primamo i pacijente koji sami snose troškove liječenja.

Kao posebnu ponudu ističemo Program za mršavljenje koji realiziraju fizijatar, internist, dijetetičar - nutricionist te medicinska sestra i fizioterapeut.

U ovoj službi posebna pažnja posvećuje se pozitivnoj i poticajnoj radnoj atmosferi te odnosima među članovima tima. Također se vodi računa o cjelovitom pristupu pacijentu, uvažavajući njegove tjelesne, duševne, duhovne i socijalne potrebe. Kako bi briga za pacijente bila što učinkovitija, a njihov boravak na našim odjelima što ugodniji, članovi radnih timova kontinuirano provode edukaciju iz komunikacijskih vještina što rezultira ponovnim dolascima naših zadovoljnih pacijenata.