Dijagnostičko rehabilitacijski paketi

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice raspolaže s kompletnom medicinskom dijagnostikom koja je potrebna u svrhu liječenja i praćenja rezultata liječenja. Medicinski programi bazirani su na primjeni prirodnih ljekovitih sredstava zajedno sa svim modernim postupcima fizikalne medicine i rehabilitacije. Uz programe za rehabilitaciju provode se i programi preventivnog i rekreacijskog karaktera i sistematski pregledi.

PAKET USLUGA 14 dana (HRK) 21 dan (HRK)
Kardiološki / kardiološki preventivni

Bolnički pansion: smještaj u jednokrevetnoj/ dvokrevetnoj sobi, puni pansion uz medicinsku njegu, dostupnost liječnika i medicinske sestre/tehničara 24 sata na dan i njihove intervencije po pozivu te kupanje u bazenima

Dijagnostički paket: prvi i kontrolni pregled interniste – kardiologa, EKG, ergometrijsko testiranje, ultrazvuk srca, laboratorij: KKS, GUK, kreatinin, AST, ALT, GGT, K, Na, lipidogram

Kardiološki rehabilitacijski paket: trening na bicikl-ergometru 2x/dnevno, grupne vježbe u adekvatnoj funkcionalnoj grupi, grupne vježbe u bazenu

1/2:

6.400,00

1/1:

7.520,00

1/2:

8.500,00

1/1:

10.180,00

Osteoporoza

Bolnički pansion: puni pansion u jednokrevetnoj ili dvokrevetnoj sobi uz medicinsku njegu, dostupnost liječnika i medicinske sestre/tehničara 24 sata na dan i njihove intervencije po pozivu, kupanje u bazenima.

Dijagnostički paket: prvi i kontrolni pregled liječnika specijaliste, denzitometrija, RTG TH-L, laboratorij: KKS, SE, kreatinin, ALP, Ca i P u serumu i 24h urinu Rehabilitacijski paket za osteoporozu

1/2:

5.550,00

1/1:

6.670,00

1/2:

8.000,00

1/1:

9.680,00

Mršavljenje

Bolnički pansion: puni pansion u jednokrevetnoj ili dvokrevetnoj sobi uz medicinsku njegu, dostupnost liječnika i medicinske sestre/tehničara 24 sata na dan i njihove intervencije po pozivu, kupanje u bazenima

Dijagnostički paket: prvi i kontrolni pregled liječnika specijaliste, konzultacije s stručnjakom o prehrani uz pisani materijal o zdravoj prehrani, ergometrijsko testiranje, UZV trbuha I srca,laboratorij: KKS, mokraćnu kiselinu, kreatinin, lipidogram, SE, GUK, AST, ALT, TSH, FT4 Rehabilitacijski paket za mršavljenje

1/2:

7.000,00

1/1:

8.120,00

1/2:

10.000,00

1/1:

11.680,00