Planovi i izvješća

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izvještaj o poslovanju za razdoblje I - III 2018.

Izvještaj

Krapinske Toplice, 27.04.2018.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2018. godine

Izvještaj

Krapinske Toplice, 16.04.2018.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izvještaj o poslovanju za I - XII 2017.

Izvještaj

Krapinske Toplice, 06.03.2018.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje 01. siječanj do 31. prosinac 2017.

Izvještaj

Krapinske Toplice, 07.02.2018.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje 01. siječanj do 31. prosinac 2017.

Izvještaj

Krapinske Toplice, 07.02.2018.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 01. siječanj do 31. prosinac 2017.

Izvještaj

Krapinske Toplice, 07.02.2018.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izvještaj o obvezama za razdoblje 01. siječanj do 31. prosinac 2017.

Izvještaj

Krapinske Toplice, 07.02.2018.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bilanca na dan 31. prosinac 2017.

Bilanca

Krapinske Toplice, 07.02.2018.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skraćena Nacionalna strategija razvoja zdravstva - HRV

Strategija

Krapinske Toplice, 07.02.2018.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Financijski plan za 2018. i projekcija za 2019. i 2020. godinu

Plan

Krapinske Toplice, 21.12.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pregled dodijeljenih donacija za 2014., 2015. i 2016.g.

Pregled

Krapinske Toplice, 07.11.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1. siječanj do 30. rujan 2017. godine

Izvještaj

Krapinske Toplice, 11.07.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Druga izmjena Plana nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu

Izmjena

Krapinske Toplice, 20.10.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Druga izmjena financijskog plana za 2017. godinu

Izmjena

Krapinske Toplice, 20.10.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izvještaj o obvezama za razdoblje 1. siječnja do 30. lipanj 2017. godine

Izvještaj

Krapinske Toplice, 11.07.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1. siječanj do 30. lipanj 2017. godine

Izvještaj

Krapinske Toplice, 11.07.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prva izmjena Plana nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu

Izmjena

Krapinske Toplice, 01.06.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prva izmjena financijskog plana za 2017. godinu

Izmjena

Krapinske Toplice, 19.05.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izvještaj o poslovanju za razdoblje I - III 2017.

Izvještaj

Krapinske Toplice, 19.05.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1. siječanj do 31. ožujak 2017. godine

Izvještaj

Krapinske Toplice, 19.05.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016.godine

Izvještaj

Krapinske Toplice, 28.02.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016.godine

Izvještaj

Krapinske Toplice, 28.02.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016.godine

Izvještaj

Krapinske Toplice, 28.02.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 1. siječnja do 31. rujna 2016.godine

Izvještaj

Krapinske Toplice, 28.02.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izvještaj o obvezama za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

Izvještaj

Krapinske Toplice, 28.02.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bilanca stanje na dan 31. prosinca 2016.godine.

Bilanca

Krapinske Toplice, 28.02.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izvještaj o poslovanju za razdoblje I-XII mjesec 2016.godine.

Izvještaj

Krapinske Toplice, 23.02.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plan nabave roba, radova i usluga za 2017.

Plan nabave

Krapinske Toplice, 23.02.2017.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Donacije za 2015. godinu

Donacije

Krapinske Toplice, 07.02.2017

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Donacije za 2014. godinu

Donacije

Krapinske Toplice, 07.02.2017

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pregled donacija za 2016. godinu

Pregled

Krapinske Toplice, 31.01.2017

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima od 1. siječnja do 30.lipnja 2016. godine

Izvještaj

Krapinske Toplice, 31.01.2017

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izvještaj o obvezama za razdoblje od 1. siječnja do 30.lipnja 2016. godine

Izvještaj

Krapinske Toplice, 31.01.2017.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izvještaj o obvezama od 1. siječnja do 30.lipnja 2016. godine

Izvještaj

Krapinske Toplice, 31.01.2017.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka Upravnog vijeća Bolnice o financijskom planu za 2017. i projekciji za 2018. i 2019. godinu.

Odluka

Krapinske Toplice, 09.12.2016.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Financijski plan za 2017. i projekcija za 2018. i 2019. godinu.

Plan

Krapinske Toplice, 09.12.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Treća izmjena plana nabave roba, radova i usluga za 2016.

Izmjena.

Krapinske Toplice, 03.11.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Treća izmjena financijskog plana za 2016.

Izmjena.

Krapinske Toplice, 03.11.2016.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izvještaj o poslovanju za razdoblje I-IXmj.2016.

Izvještaj

Krapinske Toplice, 03.11.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Druga izmjena plana nabave roba, radova i usluga za 2016.

Izmjena.

Krapinske Toplice, 02.11.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Druga izmjena financijskog plana za 2016.

Izmjena.

Krapinske Toplice, 02.06.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prva izmjena plana nabave roba, radova i usluga za 2016.

Izmjena.

Krapinske Toplice, 02.06.2016.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanpropračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja 2016. do 31.ožujka 2016.

Izvještaj

Krapinske Toplice, 20.04.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prva izmjena financijskog plana za 2016. godinu:

Izmjena

Krapinske Toplice, 29.03.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plan nabave roba, radova i usluga za 2016.

Plan nabave

Krapinske Toplice, 29.03.2016.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izvještaj o poslovanju za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015.

Izvještaj

Krapinske Toplice, 5.02.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015.

Izvještaj

Krapinske Toplice, 5.02.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

Izvještaj

Krapinske Toplice, 5.02.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izvještaj o obvezama za razdoblje 1. listopada do 31. prosinca 2015.

Izvještaj

Krapinske Toplice, 5.2.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bilanca - stanje na dan 31.12.2015.

Bilanca

Krapinske Toplice, 5.2.2016.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Financijski plan za razdoblje 2016. - 2018. godina

Plan

Krapinske Toplice, 15.01.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Druga izmjena plana nabave roba, radova i usluga za 2015.

Izmjena.

Krapinske Toplice, 15.01.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Treća izmjena financijskog plana za 2015. godinu:

Izmjena

Krapinske Toplice, 15.01.2016.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Druga izmjena financijskog plana za 2015. godinu:

Izmjena

Krapinske Toplice, 10.03.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine

Izvještaj

Krapinske Toplice, 10.08.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izvještaj o obvezama za razdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 2015. godine

Izvještaj

Krapinske Toplice, 10.08.2015.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima od 1. siječnja do 31. ožujka 2015.

Izvještaj

Krapinske Toplice, 10.06.2015.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prva izmjena financijskog plana za razdoblje 2015 - 2017 godina:

Izmjena

Krapinske Toplice, 10.03.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima od 1. siječnja do 31. prosinca 2014.

Izvještaj

Krapinske Toplice, 10.02.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izvještaj o obvezama od 1. siječnja do 31. prosinca 2014.

Izvještaj

Krapinske Toplice, 10.02.2015.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Financijski plan za razdoblje 2015. - 2017. godina

Plan

Krapinske Toplice, 22.12.2014.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Druga izmjena plana nabave roba, radova i usluga za 2014.

Izmjena.

Krapinske Toplice, 22.12.2014.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Treća izmjena financijskog plana za 2014 godinu:

Izmjena

Krapinske Toplice, 22.12.2014.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izvještaj o poslovanju Bolnice za razdoblje od I - IX 2014.

Izvještaj

Krapinske Toplice, 18.11.2014.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izvještaj o poslovanju Bolnice za razdoblje od I - VI 2014.

Izvještaj

Krapinske Toplice, 28.07.2014.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izvještaj o poslovanju Bolnice za razdoblje od I - VI 2014.

Izvještaj

Krapinske Toplice, 28.07.2014.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izvještaj o poslovanju bolnice za razdoblje I-III mjesec 2014.godine.

Izvještaj

Krapinske Toplice, 13.05.2014.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prva izmjena financijskog plana za 2014 godinu:

Izmjena

Krapinske Toplice, 26.04.2014.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izvještaj o poslovanju za 1-12 mjesec 2013. godine:

Izvještaj

Krapinske Toplice, 26.04.2014.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Popis prioriteta za 2013.

Popis prioriteta za 2013.

Krapinske Toplice, 29.01.2014.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plan nabave roba, radova i usluga za 2013.

Plan nabave roba, radova i usluga za 2013.

Krapinske Toplice, 29.01.2014.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Druga izmjena financijskog plana za 2013.

Druga izmjena financijskog plana za 2013.

Krapinske Toplice, 29.01.2014.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prva izmjena financijskog plana za 2013.

Prva izmjena financijskog plana za 2013.

Krapinske Toplice, 29.01.2014.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Financijski plan 2014-2016.

Financijski plan 2014-2016.

Krapinske Toplice, 29.01.2014.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Okvirni financijski plan - skraćeni za 2013.

Okvirni financijski plan - skraćeni za 2013.

Krapinske Toplice, 29.01.2014.