Cjenik bolničkog pansiona

Napomena:

  • Mole se privatni korisnici da na medicinsku rehabilitaciju na dogovoreni dan prijema dođu iza 11h.
  • Cijene se odnose na smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim ili višekrevetnim sobama po osobi na dan u kunama.
  • U cijenu pansiona uključeno je i kupanje u bazenima.
  • U cijene nije uračunata medikamentozna terapija i dijagnostički postupci.
  • Sve usluge koje nisu obuhvaćene u cijeni dana liječenja, a koje su po preporuci liječnika ili ih na svoj zahtjev traži korisnik, naplaćivat će se po Cjeniku za privatne korisnike.
  • Medicinske usluge oslobođene su plaćanja PDV-a, a u cijenama svih oporezivih usluga uračunat je PDV.

Važno:

  • Liječnik nakon pregleda pacijenta određuje cijenu usluga smještaja te ujedno ordinira, prema potrebi, jedan od rehabilitacijskih paketa (ukoliko pacijent ne koristi terapije na uputnicu).
  • Korisnici moraju prilikom dolaska navesti koliko dana namjeravaju ostati te podmiriti troškove rehabilitacije unaprijed.
  • Kod prijevremenog napuštanja rehabilitacije po vlastitom nahođenju odobrava se povrat sredstava samo u iznosu troškova prehrane za neiskorištene dane. Dnevni trošak prehrane iznosi 67,00 kn.

USLUGA KORISNICI HRK/dan 1/2 HRK/dan 1/1 HRK/dan umirovljenici 1/2 HRK/dan umirovljenici 1/1
Bolnički pansion l samostalni u ADŽ* i kretanju 280,00 360,00 220,00 300,00
Bolnički pansion ll djelomično ovisni o tuđoj pomoći u ADŽ i/ili teže pokretni 340,00 420,00 275,00 355,00
Bolnički pansion lll potpuno ovisni o tuđoj pomoći u ADŽ i/ili nepokretni 450,00 530,00
-
-
Bolnički pansion lV bolesnici u komi 600,00 680,00
-
-
Bolnički pansion Va roditelji u pratnji maloljetnom djetetu u sobi sa sanitarnim čvorom 265,00
-
-
-
Bolnički pansion Vb roditelji u pratnji maloljetnom djetetu u sobi sa zajedničkim sanitarnim čvorom 200,00
-
-
-
Bolnički pansion Vl osoba u pratnji odrasloj osobi 280,00 360,00
-
-
Bolnički pansion Vl osoba u pratnji odrasloj osobi 280,00 360,00
-
-
Apartman I /1. i 3.kat Nadoplata dnevno 400,00 + bolnički pansion I, II ili III
Apartman II /2.i 4.kat Nadoplata dnevno 250,00 + bolnički pansion I, II ili III

*ADŽ – aktivnosti dnevnog života

- cijene uključuju puni pansion, medicinsku njegu, dostupnost liječnika i medicinske sestre/tehničara 24 sata na dan i njihove intervencije po pozivu te kupanje u bazenima (uz preporuku liječnika)
- sve usluge koje nisu obuhvaćene u cijeni bolničkog pansiona, a koje su po preporuci liječnika ili ih na svoj zahtjev traži korisnik, naplaćuju se posebno po cijenama iz ovog cjenika
- djeca starosti 0-12 godina smještena s roditeljem izvan Odjela za medicinsku rehabilitaciju djece plaćaju 100,00 kuna po danu (cijena uključuje puni pansion)

Cjenik nadoplata nadstandarda smještaja za pacijente HZZO-a koji koriste odobrenje liječničkog povjerenstva:

Apartmani

Smještaj
HRK / dan
Apartman 1. kat SDU
400,00 kn
Apartman 2. kat SDU
250,00 kn
Apartman 3. kat SDU
400,00 kn
Apartman 4. kat SDU
250,00 kn
Apartman 1. kat NBO
200,00 kn
Soba 109 i 110 NBO
59,00 kn

Jednokrevetne sobe

Smještaj
HRK / dan
SDU (NNBO)1.-4. kat, Stara zgrada sobe 119, 126
149,00
SDU (NNBO)420a, 501a, 505a, 506a, 507a, 509a, 512a
109,00

Dvokrevetne sobe

Smještaj
HRK / dan
SDU (NNBO) 1., 2., 4. kat, Stara zgrada sobe 122-125
99,00
SDU (NNBO) 227a-233a, 237a, 238a, 301a-304a, 306a-308a, 402a, 405a, 410a-413a
59,00

Cijena uključuje puni pansion u dvokrevetnim ili jednokrevetnim sobama sa sanitarnim čvorom, TV-om te švedski stol.


Galeriju slika soba sa nadstandardom možete pogledati ovdje>>


Cjenik usluga prehrane:

Doplata za švedski stol:

Usluga
Cijena po danu/HRK
Doručak, ručak i večera iz ponude švedskog stola
39,00

Cijena se primjenjuje za sve pacijente koji su upućeni preko HZZO-a na bolničko liječenje, ne plaćaju nadstandard smještaja, a žele koristiti prehrambene usluge švedskog stola.

Usluge prehrane:

Usluga
Švedski stol/HRK
Restoran/HRK
Doručak
30,00
20,00
Ručak
50,00
40,00
Večera
35,00
25,00

Cijena se primjenjuje za pojedinačne obroke (doručak, ručak, večera) sa švedskog stola ili servirane u restoranu.