Odjel za medicinsku rehabilitaciju ortopedskih bolesnika

Voditelj odjela:

Ivan Horvatek, dr.med., specijalist ortopedije

E-mail: ivan.horvatek@sbkt.hr

Glavna medicinska sestra odjela:

Katica Mužek, bacc.med.techn.

Glavni fizioterapeut odjela:

Martina Risek, dipl.physioth.

Važne izravne telefonske linije:

 • Voditelj odjela: (+385 49) 383-245
 • Glavna medicinska sestra odjela: (+385 49) 383-246
 • Glavni fizioterapeut odjela: (+385 49) 383-283

Odjel za medicinsku rehabilitaciju ortopedskih bolesnika Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice najstariji je odjel za rehabilitaciju nakon složenih ortopedskih zahvata i posljedica ozljeda sustava za kretanje . Odjel je zaokružena tehnološka jedinica sa smještajem, prehranom, medicinskom skrbi, zdravstvenom njegom i fizikalnom terapijom kao nastavkom operacijskog liječenja na ortopedskim i traumatološkim odjelima akutnih kliničkih bolnica. Najčešće se provodi rehabilitacija nakon ugradnje umjetnih kukova i koljena, te nakon prijeloma nogu i politraume. Liječnički nadzor nad bolesnicima provodi tim liječnika fizijatara i specijalista ortoped.

Liječnici na odjelu:

 • Ksenija Petek-Bušelić, dr.med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije
 • Renata Budić, dr.med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije
 • Gordana cesarec, dr.med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije E-mail: gordana.cesarec@sbkt.hr
 • Mirjana Novaković, dr.med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije
 • Rešeljka Zdravka Juras, dr.med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije
 • Darija Granec, dr.med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije

Voditelj/ica tima zdravstvene njege:

 • Ana Sinković, bacc.med.techn.
 • Vlasta Veček, bacc.med.techn.
 • Martina Kovačec, mag.med.techn.
 • Marija Cigula, bacc.med.techn

Prvostupnik fizioterapije - voditelj tima:

 • Marija Ovčarić, bacc.physioth.

Bolesnici su smješteni u komfornim dvokrevetnim i trokrevetnim sobama na prvom i drugom katu srednjeg bolničkog objekta. Prehrana pokretnih bolesnika osigurana je u bolničkom restoranu, a teže pokretni bolesnici tzv. “tablet sistemom“ dobivaju toplu hranu u sobu.

Zdravstvena skrb osigurana je tijekom 24 sata radnim i neradnim danima. Liječničke vizite su svakodnevne. Najznačajniju ulogu u zdravstvenoj njezi bolesnika imaju medicinske sestre, koje su kontinuirano prisutne na odjelu. Njihova je zadaća provođenje standardnih postupaka zdravstvene njege, provođenje dijagnostike, podjela lijekova te hitne intervencije na poziv bolesnika ili odredbama liječnika.

Na odjelu se individualno provodi medicinska rehabilitacija prema programu koji osmišljava i kontrolira liječnik fizijatar nakon pregleda bolesnika pri dolasku i u dogovoru s ortopedom i fizioterapeutima. Koriste se različiti postupci medicinske gimnastike, vježbe hoda uz pomagala po ravnoj površini i stepenicama, elektroterapija i hidroterapija. Suradnici rehabilitacijskog tima su psiholozi, ergoterapeuti i logopedi. U posljednje četiri godine vrši se rehabilitacija bolesnika na kojima se provodi hemodijaliza.

Dijagnostika

Ortopedska ambulanta

Ortopedska dječja ambulanta s dijagnostičkim ultrazvukom i ortopedska ambulanta za odraslu populaciju:

 • Ivan Horvatek, dr.med., spec. ortoped
  • Za odrasle Utorkom 8-12h
  • Za djecu Srijedom 8-12h

Narudžbe kod Zvonka Jagić, MT na tel.: (+385 49) 383-408

Ciljevi ortopedske rehabilitacije

Cilj rehabilitacije je edukacija bolesnika i unapređenje funkcije operiranog dijela tijela, osposobljavanje bolesnika za kretanje i samostalno obavljanje najneophodnijih aktivnosti. Odjel za rehabilitaciju ortopedskih i traumatiziranih bolesnika integralni je dio Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice. Stručni suradnici u radu odjela su specijalisti drugih specijalnosti koji rade u Bolnici (internisti, kardiolozi i neurolozi). Za potrebe rada odjela koristi se bolnički medicinsko-biokemijski laboratorij, radiološka dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, bolnička ljekarna te ostale nemedicinske službe: kuhinja, tehnička i administrativna služba.

Najveći broj korisnika usluga odjela osiguranici su HZZO-a, te nešto manji broj privatnih korisnika ili osiguranika drugih osiguravajućih kuća.