Opći akti bolnice


Plan savjetovanja

 1. Savjetovanja s javnošću Plan savjetovanjadownload_ikon
  1. Otvorena savjetovanja
  2. Okončana savjetovanja 1. Statut Bolnice Statutdownload_ikon
 2. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Pravilnikdownload_ikon
  • Prilog 1. Sistematizacija (popis) radnih mjesta po ustrojstvenim jedinicama i uvjeti za obavljanje poslova radnog mjesta Prilog 1download_ikon
  • Prilog 2. Opisi poslova radnih mjesta Prilog 2download_ikon
 3. Izmjene i dopune pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta od 17.10.2017. Izmjene i dopune pravilnikadownload_ikon
  • Prilog 1. Sistematizacija (popis) radnih mjesta po ustrojstvenim jedinicama i uvjeti za obavljanje poslova radnog mjesta od 17.10.2017. Prilog 1 download_ikon
  • Prilog 2. Opisi poslova radnih mjesta od 17.10.2017. Prilog 2 download_ikon
 4. Izmjene i dopune pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta od 21.02.2017. Izmjene i dopune pravilnikadownload_ikon
  • Prilog 1. Sistematizacija (popis) radnih mjesta po ustrojstvenim jedinicama i uvjeti za obavljanje poslova radnog mjesta od 21.02.2017. Prilog 1 download_ikon
  • Prilog 2. Opisi poslova radnih mjesta od 21.02.2017. Prilog 2 download_ikon
 5. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta od 23.11.2017.Izmjene i dopune Pravilnikadownload_ikon
  • Prilog I-Sistematizacija (popis) radnih mjesta po ustrojstvenim jedinicama i uvjeti za obavljanje poslova radnog mjesta od 23.11.2017. Prilog 1download_ikon
 6. Pravilnik o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika Pravilnikdownload_ikon
 7. Pravilnik o radu Pravilnikdownload_ikon
 8. Pravilnik o zaštiti na radu Pravilnikdownload_ikon
 9. Pravilnik o zaštiti od požara Pravilnikdownload_ikon
 10. Pravilnik o suzbijanju bolničkih infekcija Pravilnikdownload_ikon
 11. Pravilnik o unutarnjem nadzoru Pravilnikdownload_ikon
 12. Pravilnik o radnom vremenu Pravilnikdownload_ikon
 13. Pravilnik o alkotestiranju, testiranju na droge i druga sredstva ovisnosti na radnom mjestu Pravilnik o testiranjudownload_ikon
 14. Pravilnik o zaštiti arhivskoga i registraturnoga gradiva Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice Pravilnik o zaštitidownload_ikon
 15. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave u Bolnici Pravilnikdownload_ikon
 16. Pravilnik o utvrđivanju najmanjeg broja pripravničkih mjesta za zdravstvene radnike Pravilnikdownload_ikon
  • Dopuna Pravilnika o utvrđivanju najmanjeg broja pripravničkih mjesta za zdravstvene radnike Dopuna pravilnikadownload_ikon
 17. Pravilnik o radu i održavanju objekata i uređaja za odvodnju otpadnih voda Pravilnikdownload_ikon
 18. Pravilnik o zbrinjavanju svih vrsta otpadaka iz tehnološkog procesa i mulja iz procesa obrade otpadnih voda Pravilnik download_ikon
 19. Pravilnik o termalnom vodovodu Bolnice Pravilnikdownload_ikon
 20. Pravilnik o kontroli kvalitete i osiguranju provođenja propisa s područja kvalitete zdravstvene zaštite u SB Krapinske Toplice. Pravilnikdownload_ikon