Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice

Bolnica Krapinske Toplice osnovana je rješenjem Vlade NR Hrvatske br. 7374/52 od 28.lipnja 1952 godine kao kupališno lječilište. Status Bolnice stekla je 5.studenog 1962.godine, a status Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju stekla je 1994.godine sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN br.75/93).

Kao pravna osoba Bolnica je upisana u registar Trgovačkog suda u Zagrebu i u Upisnik ustanova socijalne skrbi pri Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi.

Bolnica je u vlasništvu Krapinsko-zagorske županije sa sjedištem u Krapinskim Toplicama; Gajeva 2.

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE po svojoj namjeni je bolnica za medicinsku rehabilitaciju i za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu.

Bolnica obavlja ove djelatnosti:

 • Medicinsku rehabilitaciju i liječenje neuroloških, kardiovaskularnih, ortopedsko-traumatiziranih, reumatskih i internističkih bolesnika odrasle i dječje dobi.
 • Pruža polikliničko-specijalističke usluge iz djelatnosti Bolnice.
 • Opskrbljuje Bolnicu lijekovima putem bolničke ljekarne.
 • Vrši prijevoz bolesnika.
 • Obavlja hotelsko-smještajnu i ugostiteljsku djelatnost sa uslugama zdravstvenog turizma.
 • Obavlja opskrbu potrošača vodom iz termalnog vodovoda.
 • Obavlja poslove socijalne skrbi za djecu s teškoćama u razvoju izvan vlastite obitelji upućenu na medicinsku rehabilitaciju i specijalno školovanje, koja skrb se ostvaruje kao stalni smještaj i boravak, odnosno cjelodnevni ili poludnevni boravak.
 • Obavlja socijalne usluge rane intervencije i savjetovanja i pomaganja.

Upis u sudski registar ustanova kod Trgovačkog suda Zagreb izvršen je sa 28.05.1996. pod brojem Fi-49/96. – reg.uložak Suda 1-82 pod nazivom: SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE, Gajeva 2., dok je ponovni upis izvršen po članku 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru (N.N. 57/96.), s danom 11.04.1997. o čemu je Bolnica dobila rješenje od Trgovačkog suda u Zagrebu broj: Fi-336/96.

Nastavna aktivnost

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice nastavna je baza:

 • Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku iz predmeta „Interna medicina“, „Ortopedija“ i „Fizikalna medicina i rehabilitacija“ (dva docenta i više asistenata) www.mefos.unios.hr
 • Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu www.erf.unizg.hr/hr/
 • Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru - Visoke zdravstvene škole u Pregradi www.vevu.hr
 • Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu www.zvu.hr
 • Srednje škole Pregrada ss-pregrada.skole.hr

Upravljanje Bolnicom

Ravnateljica bolnice:

Željka Žnidarić, univ.spec.oec.

E-mail: ravnatelj@sbkt.hr

Izravna telefonska linija: (+385 49) 232-141

Tajnica ravnatelja: (+385 49) 383-401

Pomoćnici ravnatelja:

 • Ivan Horvatek, dr.med., spec. ortoped, zamjenik ravnatelja
 • E-mail: ivan.horvatek@sbkt.hr

 • Valerija Pavić-Halužan, dr.med., pomoćnica ravnatelja za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zastite
 • E-mail: valerija.pavic@sbkt.hr

 • Đuro Tomić, dipl.med.techn., pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo
 • E-mail: djuro.tomic@sbkt.hr

Glavni fizioterapeut Bolnice:

Sastav upravnog vijeća čine:

 • Tomislav Jadan, dipl.oec., predsjednik
 • Ljubica Žeinski, dipl.soc.radnica, član
 • Marko Martinolić, dipl.oec., član
 • Sunčica Martinec, dr.med., član
 • Miljenko Cesarec, bacc.physioth., član

Sastav radničkog vijeća čine:

 • Miljenko Cesarec, predsjednik
 • E-mail: miljenkoces@gmail.com

 • Saša Gorišek, podpredsjednik
 • mr. Branka Leljak, član
 • Biserka Kozina, član
 • Vesna Cvilinder, član
 • Ivan Ilić, član
 • Tomislav Jakoplić, član