Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice


Položaj na karti u odnosu na Zagreb ( udaljenost od centra Zagreba je 46km, od čega 34km suvremenih cesta), pravca prema Mariboru ( 76km) i Varaždinu ( udaljenost 64km):