Odjel za unutarnje bolesti


Voditelj Odjela za unutarnje bolesti:

Ljubica Vincelj Šalković, dr.med., spec. internist – kardiolog

E-mail: ljubica.salkovic@sbkt.hr

Izravna telefonska linija: (+385 49) 383-433Glavna medicinska sestra Odjela:

Štefanija Pevec, bacc.med.techn.

E-mail: stefanija.pevec@sbkt.hr


Važne izravne telefonske linije:

 • Voditelj Odjela: (+385 49) 383-433
 • Glavna medicinska sestra Odjela: (+385 49) 383-340
 • Voditelj tima zdrastvene njege: (+385 49) 383-321
 • Ambulanta - soba za sestre: (+385 49) 383-367
 • mr.sc. Ružica Čunović-Dubroja, dr.med.spec. internist-reumatolog: (+385 49) 383-409
 • Ambulanta za hitni prijem bolesnika: (+385 49) 383-322

Odjel za unutarnje bolesti

Voditelj tima zdrastvene njege:

Brankica Fučkar bacc.med.techn.

Odjel za unutarnje bolesti Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice osnovan je 1993 godine. Na odjelu se nalazi 20 kreveta za liječenje bolesnika u trokrevetnim sobama. Tu se liječe bolesnici koji dominantno boluju od kardiovaskularnih bolesti. Prijem na odjel ostvaruje se preko ambulante za hitni prijem koja radi 24 sata dnevno i dnevne bolnice, a ujedno i s ostalih odjela rehabilitacije ako za to postoje indikacije.

Osim uobičajenih dijagnostičkih pretraga, bolesnicima su dostupne gotovo sve neinvazivne kardiološke dijagnostičke metode. Odjel raspolaže sa 6 jedinica za telemetrijsko praćenje EKG-a. Dijagnostičke metode koje su invazivnog karaktera ostvaruju se u suradnji s Klinikom Magdalena. U sklopu odjela rade dijabetološka, reumatološka i kardiološka ambulanta.

Ambulante

Kardiološka ambulanta

U kardiološkoj ambulanti rade liječnici:

 • Prof.prim.dr.sc. Nenad Lakušić, dr.med., spec. internist-kardiolog
 • Doc.dr.sc. Duško Cerovec, dr.med., spec. internist-kardiolog
 • Doc.prim.dr.sc. Franjo Baborski, dr.med., spec. internist-kardiolog
 • Dr.sc. Krunoslav Fučkar, dr.med., spec. internist-kardiolog
 • Ljiljana Lučinger, dr.med., spec. internist-kardiolog
 • Ljubica Vincelj Šalković, dr.med., spec. internist-kardiolog
 • Romano Kurnik, dr.med.spec. internist-kardiolog

Radno vrijeme Ponedjeljak - Petak 8-12h, a narudžbe se primaju kod:

 • Anđelka Plečko, struč.spec.comm., na tel.: (+385 49) 383-324

Diabetološka ambulanta

Liječnik:

 • Srećko Tušek, dr.med., spec. internist-endokrinolog

Radno vrijeme Ponedjeljak - Petak 8-12h, a narudžbe se primaju kod Branke Fučkar, bacc.med.techn. na tel.: (+385 49) 383-321 od 12 - 14h

Reumatološka ambulanta

Liječnik:

Mr.sci. Ružica Čunović-Dubroja, dr.med., spec. internist-reumatolog

 • Soba liječnika dr. Čunović-Dubroja: (+385 49) 383-409

Narudžbe i informacije kod Branke Fučkar, bacc.med.techn na tel.: (+385 49) 383-321

Hitni prijem i dnevna bolnica

Radno vrijeme 0 - 24h:

Izravna telefonska linija:

 • Ambulanta za hitni prijem bolesnika i dnevna bolnica: (+385 49) 383-322