Odjel za reanimatologiju i intenzivno liječenje - JILVoditelj Odjela za reanimatologiju i intenzivno liječenje:

Dr.sc. Krunoslav Fučkar, dr.med., spec. internist-kardiolog

E-mail: kruno.fuckar@sbkt.hrGlavna medicinska sestra Odjela:

Marija Matečić, bacc.med.techn.

E-mail: marija.matecic@sbkt.hrVažne izravne telefonske linije:

  • Voditelj Odjela: (+385 49) 383-412
  • Glavna medicinska sestra Odjela: (+385 49) 383-326
  • Ambulanta - soba za sestre: (+385 49) 383-444

Liječnici na odjelu

  • Dr.sc. Krunoslav Fučkar, dr.med., spec. internist-kardiolog: (+385 49) 383-336
  • Valentina Slivnjak, dr.med., spec.int. medicine (+385 49) 383-312

Odjel za reanimatologiju i intenzivno liječenje

Odjel reanimatologije i intenzivnog liječenja osnovan je zajedno s Internim odjelom 1993. godine isprva samo kao opservacijska jedicina, da bi 1995. godine u novom i većem prostoru bio oformljen Odjel od ukupno šest kreveta, od kojih su pet otvorenog tipa te jedan izolacijski. Danas je Odjel opremljen suvremenom medicinskom opremom za monitoriranje, nadzor i liječenje intenzivnih bolesnika prema najvišim standardima moderne medicinske struke. Na Odjelu reanimatologije i intenzivnog liječenja zbrinjavaju se teški i životno ugroženi bolesnici zaprimljeni kroz Odjel za hitni prijem te oni kod kojih je do pogoršanja stanja došlo tijekom provođenja jednog od vida liječenja ili rehabilitacije u našoj Ustanovi. Osim koronarnih bolesnika sve veći udio u kazuistici zaprimljenih imaju teška septička stanja te zatajenje disanja različitog urzoka. Osoblje Odjela redovito sudjeluje u procesima trajnog stručnog i znanstvenog usavršavanja u skladu s primjenom novih tehnologija i modaliteta intenzivnog liječenja. Primjenjivane metode i postupci intenzivnog liječenja usklađeni su s važećim međunarodnim smjernicama i standardima liječenja pojedinih bolesti poštivajući medicinu temeljenu na dokazima. Kako je već spomenuto u kontinuitetu se radi na osuvremenjavanju medicinske opreme za dijagnostiku, invazivni te neinvazivni monitoring i liječenje intenzivnih bolesnika.