POLIKLINIKA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU

Voditelj poliklinike:

Gordana Cesarec, dr.med., spec.fizikalne medicine i rehabilitacije

E-mail: gordana.cesarec@sbkt.hr

Glavna medicinska sestra poliklinike:

Štefanija Milković, bacc.med.techn.

E-mail: stefanija.milkovic@sbkt.hr

Glavni fizioterapeut klinike:

Dubravka Jakoplić, prof.rehabilitator

Važne izravne telefonske linije:

 • Naručivanje ambulantnih pacijenata (+385 49) 383-233 od 12 do 14 sati.
 • Naručivanje UZV muskuloskeletnog sustava (+385 49) 383-299
  • Narudžbe: svaki dan od 8 do 9h, MS Danica Hlupić
 • Djecja fizijatrijska ambulanta: (+385 49) 383-239
 • Reumatološka ambulanta: (+385 49) 383-431

U poliklinici se pružaju sve medicinske usluge iz područja fizikalne medicine i rehabilitacije. Možete dogovoriti specijalisticki pregled kod  bolnih stanja zglobova i kralježnice, sportskih  ozljeda i sindroma prenaprezanja. Provodimo rehabilitaciju prije i poslije operativnih zahvata, nakon mišićno koštanih trauma, moždanog udara, karniocerbralnih ozljeda i neurokiruških zahvata.

Rehabilitacijski programi ukljućuju: hidroterapiju, podvodnu masažu, limfnu drenažu, suhu masažu, individualnu i grupnu medicinsku  gimnastiku, terapijski ultrazvuk magnetoterapiju , elektroanalgetske procedure , elektrostimulaciju, terapiju laserom,  kontinuirano pasivno razgibavanje, kineziotaping , krioterapiju, parafin, fango. Programi po potrebi sadrže okupacionu i funkcionalnu radnu terapiju te tretman logopeda.

Cijeli proces rehabilitacije pod stalnim je nadzorom stručnog rehabilitacijskog tima.

Rehabilitacija se planira i prilagođuje individualno, ovisno o operativnom zahvatu ili vrsti i težini bolesti, opcem stanju pacijenta, njegovim  potrebama i mogućnostima.

Cilj nam je smanjiti bol, potaknuti proces cijeljenja, poboljšati tonus oslabljene muskulature, utjecati na elastičnost tkiva, smanjiti napetost pojedinih mišićnih skupina odnosno što bolji funkcionalni oporavak po završetku rehabilitacije.

Tijekom rehabilitacije osim poboljšanja pokretljivosti, snage i izdržljivosti pacijent stjeće znanja i vještine kojima će u svakodnevnom životu održavati postignute rezultate, prevenirati  ponovne ozljede i usporiti  degenerativne procese (pravilno  samostalno vježbanje, odabir adekvatne fizičke aktivnosti, ergonomska prilagodba itd ).

STRUCNI TIM

 • Gordana Cesarec, dr.med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije, voditelj poliklinike
 • Štefanija Milković, bacc.med.techn. glavna med. sestra poliklinike
 • Dubravka Jakoplić, prof. rehabilitator, glavni fizioterapeut poliklinike
 • Renata Budić, dr.med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije
 • Mario Fuckar, dr.med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije
 • Marija Jeršek, dr.med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije
 • Daria Granec, dr.med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije
 • Valentina Šoban Blažinčić, dr.med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije
 • Iva Milivojević, dr.med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije

Djecja fizijatrijska ambulanta

 • Mijo Hržina, dr.med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije
 • Sunčica Martinec, dr.med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije (neurorazvojna ambulanta)

Fizijatrijska ambulanta Tuheljske Toplice

 • Martina Janžeković, dr.med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije