Cjenik bolničkog pansiona

Napomena:

  • Mole se privatni korisnici da na medicinsku rehabilitaciju na dogovoreni dan prijema dođu iza 11h.
  • Cijene se odnose na smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim ili višekrevetnim sobama po osobi na dan u kunama.
  • U cijenu pansiona uključeno je i kupanje u bazenima.
  • U cijene nije uračunata medikamentozna terapija i dijagnostički postupci.
  • Sve usluge koje nisu obuhvaćene u cijeni dana liječenja, a koje su po preporuci liječnika ili ih na svoj zahtjev traži korisnik, naplaćivat će se po Cjeniku za privatne korisnike.
  • Medicinske usluge oslobođene su plaćanja PDV-a, a u cijenama svih oporezivih usluga uračunat je PDV.

Važno:

  • Liječnik nakon pregleda pacijenta određuje cijenu usluga smještaja te ujedno ordinira, prema potrebi, jedan od rehabilitacijskih paketa (ukoliko pacijent ne koristi terapije na uputnicu).
  • Korisnici moraju prilikom dolaska navesti koliko dana namjeravaju ostati te podmiriti troškove rehabilitacije unaprijed.
  • Kod prijevremenog napuštanja rehabilitacije po vlastitom nahođenju odobrava se povrat sredstava samo u iznosu troškova prehrane za neiskorištene dane. Dnevni trošak prehrane iznosi 67,00 kn.

USLUGA KORISNICI HRK/dan 1/2 HRK/dan 1/1 HRK/dan umirovljenici 1/2 HRK/dan umirovljenici 1/1
Bolnički pansion l samostalni u ADŽ* i kretanju 280,00 360,00 220,00 300,00
Bolnički pansion ll djelomično ovisni o tuđoj pomoći u ADŽ i/ili teže pokretni 340,00 420,00 275,00 355,00
Bolnički pansion lll potpuno ovisni o tuđoj pomoći u ADŽ i/ili nepokretni 450,00 530,00
-
-
Bolnički pansion lV bolesnici u komi 600,00 680,00
-
-
Bolnički pansion Va roditelji u pratnji maloljetnom djetetu u sobi sa sanitarnim čvorom 265,00
-
-
-
Bolnički pansion Vb roditelji u pratnji maloljetnom djetetu u sobi sa zajedničkim sanitarnim čvorom 200,00
-
-
-
Bolnički pansion Vl osoba u pratnji odrasloj osobi 280,00 360,00
-
-
Bolnički pansion Vl osoba u pratnji odrasloj osobi 280,00 360,00
-
-
Apartman I /1. i 3.kat Nadoplata dnevno 400,00 + bolnički pansion I, II ili III
Apartman II /2.i 4.kat Nadoplata dnevno 250,00 + bolnički pansion I, II ili III

*ADŽ – aktivnosti dnevnog života

- cijene uključuju puni pansion, medicinsku njegu, dostupnost liječnika i medicinske sestre/tehničara 24 sata na dan i njihove intervencije po pozivu te kupanje u bazenima (uz preporuku liječnika)
- sve usluge koje nisu obuhvaćene u cijeni bolničkog pansiona, a koje su po preporuci liječnika ili ih na svoj zahtjev traži korisnik, naplaćuju se posebno po cijenama iz ovog cjenika
- djeca starosti 0-12 godina smještena s roditeljem izvan Odjela za medicinsku rehabilitaciju djece plaćaju 100,00 kuna po danu (cijena uključuje puni pansion)

Cjenik nadoplata nadstandarda smještaja za pacijente HZZO-a koji koriste odobrenje liječničkog povjerenstva:

Apartmani

Smještaj
HRK / dan
Apartman 1. kat SDU
400,00 kn
Apartman 2. kat SDU
250,00 kn
Apartman 3. kat SDU
400,00 kn
Apartman 4. kat SDU
250,00 kn

Jednokrevetne sobe

Smještaj
HRK / dan
SDU (NNBO)1.-4. kat, Stara zgrada sobe 119, 126
149,00
SDU (NNBO)420a, 501a, 505a, 506a, 507a, 509a, 512a
109,00

Dvokrevetne sobe

Smještaj
HRK / dan
SDU (NNBO) 1., 2., 4. kat, Stara zgrada sobe 122-125
99,00
SDU (NNBO) 227a-233a, 237a, 238a, 301a-304a, 306a-308a, 402a, 405a, 410a-413a
59,00

Cijena uključuje puni pansion u dvokrevetnim ili jednokrevetnim sobama sa sanitarnim čvorom, TV-om te švedski stol.


Galeriju slika soba sa nadstandardom možete pogledati ovdje>>


Cjenik usluga prehrane:

Doplata za švedski stol:

Usluga
Cijena po danu/HRK
Doručak, ručak i večera iz ponude švedskog stola
39,00

Cijena se primjenjuje za sve pacijente koji su upućeni preko HZZO-a na bolničko liječenje, ne plaćaju nadstandard smještaja, a žele koristiti prehrambene usluge švedskog stola.

Usluge prehrane:

Usluga
Švedski stol/HRK
Restoran/HRK
Doručak
30,00
20,00
Ručak
50,00
40,00
Večera
35,00
25,00

Cijena se primjenjuje za pojedinačne obroke (doručak, ručak, večera) sa švedskog stola ili servirane u restoranu.